APRIL 2007

Prestatiemanagement in Nederland nog in kinderschoenen


Control is nog steeds het sleutelwoord bij het beheren en monitoren van prestaties in het Nederlandse bedrijfsleven. Dit blijkt uit onderzoek dat Capgemini deed naar de status van Corporate Performance Management (CPM) in de Nederlandse markt. Van werkelijk anticiperen op veranderingen is nog weinig sprake, waardoor bedrijven de transformatie naar adequate sturing op bedrijfsresultaten niet kunnen realiseren.
Integraal Corporate Performance Management, het continue proces van monitoring en beheer van bedrijfsprestaties, staat in Nederland nog in de kinderschoenen. Het onderzoek maakt eveneens duidelijk dat de inzet van CPM in het Nederlandse bedrijfsleven nog erg onsamenhangend is.
Hoewel van een integrale benadering van CPM in de praktijk dus nog nauwelijks sprake blijkt, toont het onderzoek wel dat de ambitie om CPM naar een hoger niveau te tillen zeker aanwezig is
Bedrijven blijken tevens behoefte te hebben aan betere integratie van processen als planning, budgettering en forecasting met de strategie van de organisatie. Moeilijkheden ervaren ze met het vaststellen én invoeren van een besturingsmodel met consistente prestatie-indicatoren. De kwaliteit van bestaande managementrapportages en de doorlooptijd van de planning- en controlcyclus wordt ten slotte in veel gevallen als middelmatig beoordeeld.
Het onderzoek werd uitgevoerd onder 120 bedrijven en concentreerde zich op de belangrijkste aspecten van CPM. Aan de basis van het onderzoek, ligt de nieuwe Capgemini CPM Index. Via deze website, www.cpmindex.com, kunnen organisaties nagaan hoe het gesteld is met Corporate Performance Management binnen de eigen organisatie. De index levert tevens een vrijblijvend maar goed onderbouwd advies voor bedrijven die CPM binnen hun organisatie verder willen uitbouwen.

Nieuwe website NEN: overzichtelijker en meer zoekopties

De NEN-website heeft zijn oude jas ingeruild voor een fris nieuw exemplaar. Het design van www.nen.nl is vernieuwd en de structuur aangepast. Hiermee sluit het centrum van normalisatie aan op de wensen van zijn bezoekers.
NEN heeft via klanttevredenheidsonderzoeken bezoekers van de website om hun mening gevraagd. Die gaven aan dat ze op zoek waren naar een stuk transparantie: de site kon overzichtelijker.
De homepage heeft daarom nu vier duidelijke hoofdingangen, gebaseerd op de belangrijkste bezoekredenen van klanten:
*    informatie over normen en het aanschaffen;
*    het opstellen van normen;
*    training of advies over het gebruik van normen;
*    algemene informatie over NEN.
NEN geeft duizenden normen uit. Een heldere structuur, maar ook een goede zoekfunctie is onontbeerlijk. Naast een duidelijke zoekingang midden op de homepage, biedt de site via de ingang ‘Welke normen zijn er’ een groot aantal nieuwe zoekopties. Zo kun je nu onder andere zoeken op vakgebied, op functie en via overzichten van meest gebruikte normen.

Veel animo voor OnderneemDuurzaam.nl

Eind april zal de nieuwe website OnderneemDuurzaam.nl de lucht in gaan. Op dit moment hebben zich al meer dan 50 organisaties aangemeld die hun producten willen plaatsen terwijl nog geen media-aandacht was besteed aan de website. De website bestaat uit een database van duurzame producten en diensten en is specifiek bedoeld voor organisaties die zelf invulling willen geven aan duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Op dit open platform kunnen producenten en dienstverleners hun duurzame producten en diensten aanmelden. Via een zoekprogramma kunnen organisaties zoeken naar producten en diensten die zij willen toepassen in hun eigen bedrijfsvoering. Er kan gezocht worden op branche, proces, techniek, toepassing, enzovoort. De vermelde gegevens lopen uiteen van verkoopadressen, referenties en keurmerken tot subsidiemogelijkheden, ROI (Return on Investment) en duurzaamheidverslagen van de producent of dienstverlener.
De bedoeling is om de informatie beknopt te houden en vooral te werken met verwijzingen naar producent en dienstverlener zodat geïnteresseerden zelf contact kunnen opnemen. Het platform heeft een kostendekkend karakter en de organisatie is nog op zoek naar sponsors die een bepaalde rubriek willen sponsoren. Eventuele winsten worden geïnvesteerd in duurzame projecten en de aanplant van nieuwe bosgebieden om de CO2-uitstoot te compenseren.
Het initiatief is genomen door een aantal adviesbureaus op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en heeft als doel de invoering van MVO en Eco-Efficiency (milieuwinst en bedrijfseconomisch voordeel) in het bedrijfsleven te versnellen.

Innovatiesite met provinciale initiatieven LIVE

Op de provinciale website is sinds kort een innovatiesite te vinden, zie www.noord-holland.nl/projecten/innovatie. Op deze innovatiesite kan het Noord-Hollandse bedrijfsleven terecht voor meer informatie over innovatie, samenwerking en kennisoverdracht. De provincie ondersteunt het bedrijfsleven via een aantal innovatieve programma’s.
Alle programma’s waarin de provincie participeert zijn nu op overzichtelijke wijze te vinden op deze innovatiesite. De programma’s zijn gericht op het midden- en kleinbedrijf, bepaalde sectoren als ICT/multimedia en regionale samenwerking. Hoe deze samenwerking tot stand komt is onder meer te lezen in een wekelijkse bijdrage uit de praktijk. ‘We kenden elkaar niet, laat staan dat we wisten dat we met zo velen waren’, zegt Mark Damman van ICT Zaanstreek in het eerste bericht over de clustering van 300 ICT-bedrijven.

Het Kansenkanon van de provincie Noord-Holland en Syntens richt zich op het midden- en kleinbedrijf. De resultaten van dit programma zijn beter dan de verwachting. De afgelopen twee jaar heeft het Kansenkanon met onder andere kennisclusters meer dan 375 bedrijven bereikt. Producten waaraan het Kansenkanon heeft bijgedragen zijn bijvoorbeeld de afkoelstoel, de taaldienst Digisupport, een buigmechanisme voor laparoscopische chirurgie. Voor meer informatie: www.kansenkanon.nl .