MEI 2007

Meer subsidiemogelijkheden voor milieu-innovaties


MKB-bedrijven uit de industrie kunnen in 2007 weer rekenen op de steun van de overheid voor het ontwikkelen, uitproberen of beter in de markt zetten van innovatieve processen, producten en/of diensten die milieuwinst opleveren. Via het programma Milieu & Technologie (M&T) van SenterNovem zijn de subsidiemogelijkheden sinds 9 maart zelfs uitgebreid met twee extra projectcategorieën: industrieel haalbaarheidsonderzoek en industrieel onderzoek.
Nieuw dit jaar is ook dat internationale samenwerkingsprojecten over duurzaam grondstofgebruik via M&T subsidie kunnen krijgen van het Europese netwerk SUSPRISE (the SUStainable enterPRISE, de duurzame onderneming).

SUSPRISE

Nederlandse bedrijven kunnen samen met een partner uit Oostenrijk, Duitsland, Denemarken, Vlaanderen en/of Baskenland een projectvoorstel indienen bij M&T/SUSPRISE. Iedere projectpartner krijgt subsidie vanuit zijn eigen land. Indienen kan tot en met 1 juni 2007.
M&T: Subsidie voor technisch gericht onderzoek en marktintroductie
Met de uitbreiding in projectcategorieën ondersteunt het programma M&T een flink deel van het technologische innovatietraject, van industriële haalbaarheid tot demonstratie. Bovendien is er subsidie voor de voorbereidingen voor een geslaagde marktintroductie. Volledige subsidieaanvragen zijn welkom tot en met 3 oktober 2007 en worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Criteria daarbij zijn o.a. milieuwinst, innovativiteit (het moet nieuw zijn voor Nederland) en betrokkenheid van de bedrijfskolom. Het totale subsidiebudget bedraagt €4,5 miljoen, waarvan een half miljoen bestemd is voor SUSPRISE projecten.

Voor meer informatie of voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht op www.senternovem.nl/milieutechnologie en www.susprise.net.

Norm risicomanagement begint vorm te krijgen

Binnen ISO verband wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een norm voor risicomanagement: ISO 31000. De bedoeling is dat ISO 31000 een 'algemene kapstok' gaat worden voor alle vormen van risicomanagement die er al bestaan binnen de diverse vakgebieden. De norm bestaat uit twee onderdelen: het risicomanagementframework en het risicomanagementproces. Ook komen er een aantal bijlagen waarin aanvullingen worden gegeven op het standaard risicomanagementsysteem. Naast de ISO 31000 wordt er een apart document ontwikkeld waarin de termen en definities binnen risicomanagement worden weergegeven. Naar verwachting zal de ontwikkeling van de definitieve norm echter nog geruime tijd in beslag nemen. De ontwikkeling van de definitieve norm zal nog geruime tijd in beslag nemen, vanwege de verschillende inzichten die binnen de verschillende landen heersen met betrekking tot risicomanagement. Volg ook deze link: http://www.dhv.nl/files/mvi/nieuwsbrief_13.htm

Welkom bij CRM Associaton NL

CRM Association NL (voorheen CRM Genootschap) is opgericht als een vereniging waarin alle partijen samenkomen die belang hebben bij het delen van kennis en ervaring op het gebied van Customer Relationship Management (CRM).
‘This the best run CRM Association I've seen anywhere in the world, with a very active membership and strong sponsor support. I highly recommend it,’ is de mening van Bob Thompson, founder of CRMGuru.com.
CRM Association NL verstaat onder CRM, de implementatie van een strategie waarmee een bedrijf of instelling beoogt (klant)relaties te optimaliseren in termen van klantrendement en klanttevredenheid. CRM wordt daarbij gezien als een continue en systematische, organisatie-omvattende activiteit. Daarbij wordt ICT als een ondersteunende factor gezien.
Wilt u ook uw kennis en ervaring op het gebied van CRM met vakgenoten delen? Kijk dan eens op www.crmassociaton.nl