JUNI 2006

Benchmarken van de tevredenheid van uw medewerkers


In het ManagementDossier van deze uitgave wordt de nodige aandacht besteed aan Medewerkerstevredenheid. Wie daarmee bezig is, maar graag wil weten hoe de tevredenheid van de eigen medewerkers zich verhoudt in relatie tot het totale Nederlandse plaatje van tevreden medewerkers, kan zijn resultaten benchmarken door gebruik te maken van de informatie op de website www.tevredenheidsindex.nl. U dient zich daartoe wel in te schrijven, maar deze inschrijving is gratis. Klik op de bolletjes met een ‘I’ onderaan de staven van een diagram om meer informatie over de meting te verkrijgen.

Tips voor het meten van Medewerkerstevredenheid

Wat denkt u hiervan: Bedenk goed wat u met een Medewerkerstevredenheidsonderzoek wilt bereiken. Wilt u een globale impressie (organisatiebreed) of een beeld per divisie of per afdeling? Deze keuze bepaalt mede of u kunt werken met een steekproef of niet. Een steekproef levert een besparing op, maar een onderzoek onder alle medewerkers biedt waarschijnlijk meer rendement: iedereen kan zijn inbreng leveren, alle ideeën komen naar voren. U vindt dit een bruikbare tip? Volg dan deze link http://www.effectory.nl/Medewerkerstevredenheid/20030.html en u treft op de website van Effectory nog een twaalftal andere tips aan.

Adviezen voor studenten ook handig voor managers

Natuurlijk, de tijd van studeren ligt al achter u. Maar op de website die u via deze link kunt bereiken: http://www.collegeboard.com/student/plan/college-success/116.html vindt u een aantal, dat men heeft opgesteld om de tijdsproblemen van studenten aan te pakken. Het zijn stuk voor stuk tips die ook managers kunnen helpen bij hun time management. Wellicht dat ze u kunnen helpen om net dat beetje lucht te krijgen dat u ook nodig hebt?