JULI 2007

Handreiking voor Maatschappelijke verslaggeving

Op 26 juni heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving de Handreiking voor Maatschappelijke verslaggeving (versie 2003) in Nederlands- en Engelstalige versie op de website gepubliceerd.
De Handreiking is hét conceptuele kader voor een afzonderlijke maatschappelijke verslaggeving voor middelgrote en grote ondernemingen die vallen binnen de reikwijdte van Richtlijn 400 Jaarverslag.
De Handreiking werd voor het eerst in 2003 uitgebracht en is veelvuldig gebruikt, maar bleek al een tijdje niet meer leverbaar te zijn. Daarom heeft de RJ recentelijk een beperkt onderzoek gehouden over het huidige nut van de Handreiking.
Er is geconcludeerd dat de Handreiking nog steeds toegevoegde waarde heeft. Het geeft compact weer wat de gebruikers zijn, de onderliggende kwaliteitskenmerken, de inhoud van het maatschappelijke verslag en het verslaggevingsproces. Andere regelgevers verwijzen nog steeds naar de Handreiking, het vormt onder andere de basis voor de Nederlandse assurance standaard COS 3410 Assurance-opdrachten inzake maatschappelijke verslaggeving. De inhoud van de Handreiking is nog steeds zeer relevant.
Op veler verzoek heeft de Raad derhalve besloten de Handreiking voor Maatschappelijke verslaggeving via de website gratis beschikbaar te stellen.
Lees: Handreiking voor Maatschappelijke verslaggeving (versie 2003) – www.rjnet.nl/pdf/handreikingMVO.pdf

Na de norm nu ook een videoclip voor ISO 14001

Eind juni jl. had in het Chinese Beijing de wereldpremière plaats van een videoclip over de ISO 14001-norm. Dit alles ter gelegenheid van de veertiende plenaire bijeenkomst van het ISO Technical Committee ISO/TC 207, die verantwoordelijk is voor de ISO 140000-familie van milieumanagementnormen.
Alan Bryden, secretaris-generaal van de International Organization for Standardisation (ISO) introduceerde de videoclip als zijnde een van de vele initiatieven die de ISO-organisatie en haar nationale leden ontwikkelden ter viering van het tienjarig bestaan van de ISO 14001-norm, de eerste norm van de familie.
De videoclip kunt u gratis downloaden als u de ISO-website bezoekt (http://www.iso.ch/iso/en/commcentre/mpeg/ISO_14001_video.mpg). Hij is ook op DVD verkrijgbaar zodat u hem kunt vertonen tijdens bijeenkomsten of vergaderingen. Ook de DVD-versie is gratis, maar ISO brengt wel de verzendkosten in rekening.

Kloteklanten aan het woord

De manier waarop klanten vaak door ondernemers (en vooral hun personeel...) bejegend worden is ten hemel schreiend. Maar veelal blijkt men het zelf niet eens in de gaten te hebben. En niet zelden lijkt het de dienstverlener ook niet te interesseren. Maar de klant van vandaag laat zich niet meer zo makkelijk opzij zetten als de klant uit, zeg, de jaren vijftig. Dat merkt u duidelijk als u even naar de website www.kloteklanten.nl  gaat, waar een ongekende massa klanten hun wrevel en frustratie op het wereldwijde web hebben neergezet. Soms onomwonden. Natuurlijk zijn er discutabele situaties bij. En we horen het ook van één kant. Maar een en ander geeft toch te denken. Vandaar, kijk even naar deze website. Ter leringh ende vermaeck....