OKTOBER 2007

Mavim introduceert kennisplatform HKZCertificaat.nl

In de zorgmarkt zijn veel vragen over de ‘Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector’ (HKZ). Daarom heeft Mavim een nieuwe website gelanceerd: www.hkzcertificaat.nl. Op deze site kunnen zorginstellingen uitgebreide informatie vinden over wat HKZ nu precies inhoudt en, minstens zo belangrijk, hoe je als instelling een HKZ gecertificeerd kwaliteitssysteem invoert. De Kwaliteitswet Zorginstellingen en de wet BIG (wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) stellen zorginstellingen verplicht het niveau van zorg systematisch te bewaken en continu te werken aan verbetering hiervan. Mavim heeft inmiddels veel ervaring opgedaan met HKZ en wil met de nieuwe website een platform creëren waarop zorginstellingen informatie kunnen vergaren en kennis delen. ‘Met deze website lanceren we een fantastisch kennisplatform voor de zorgaanbieders in Nederland’, aldus Michiel Arens, oprichter en CEO van Mavim BV.

Normprofiel creëert overzicht van van toepassing zijnde wetgeving en normen

Ieder bedrijf heeft zijn eigen set wetgeving en normen. Dit wordt wel het normprofiel van dat bedrijf genoemd. Ruim een half jaar heeft Euronorm gewerkt aan het automatiseren van dergelijke normprofielen, maar die inspanning heeft resultaat. Vanaf heden kunt u via internet het normprofiel van uw bedrijf vastleggen. Via een aantal schermen wordt u op begrijpelijke wijze, in begrijpelijke taal, door de wirwar aan wetgeving geleidt. Vervolgens ziet u op uw resultaatpagina een overzicht van de van toepassing zijnde onderwerpen en uiteraard praktische toelichtingen. Hierdoor krijgt u inzicht in de wetgeving die op uw bedrijf van toepassing is en wat u zou moeten doen. Indien van toepassing, zijn bij bepaalde onderwerpen checklists in MsWord toegevoegd. Abonnees op dit systeem worden automatisch up-to-date gehouden van de onderwerpen in hun normprofiel. De wijzigingen worden gepresenteerd op uw persoonlijke pagina en krijgt u ze ook in uw mailbox. En, wat net zo belangrijk is, u krijgt een praktische en leesbare toelichting op die wijzigingen. In het normprofielsysteem wordt de veiligheidswetgeving op integrale wijze benaderd. M.a.w. alle veiligheidsfacetten komen aan de orde. Deze facetten zijn opgesplitst in:
- Werkzaamheden: hier dient u de specifieke werkzaamheden die uw bedrijf uitvoert te specificeren aan de hand van een aanvinklijst.
- Installaties: hier vinkt u aan welke installaties u hebt.
- Arbeidsmiddelen: hier geeft u aan welke arbeidsmiddelen worden gebruikt.
- Werkomgeving: in deze rubriek geeft u aan in welke omgeving bepaalde werkzaamheden worden uitgevoerd.
Na invullen van alle van toepassing zijnde onderdelen komt u op een resultatenpagina terecht met toelichtingen op die onderwerpen die bij u van toepassing zijn. Als u bepaalde arbeidsmiddelen aangevinkt heeft, komt u op deze pagina ook checklists tegen voor bijvoorbeeld de inspectie van dat arbeidsmiddelen, enzovoort. In feite ligt uw normprofiel nu vast. Op uw eigen pagina kunt u het profiel indien gewenst wijzigen wanneer u dit wilt. Wijzigt er iets in uw profiel, qua wetgeving, dan krijgt u daarvan automatisch bericht. Op uw persoonlijke pagina kunt u tevens vragen stellen. E.e.a. kost van €300 tot €950 per jaar, maar wie zich voor 1 januari 2008 abonneert krijgt 25% korting op deze prijzen.
Voor meer informatie: www.euronorm.net

Website met grootste aanbod MVO-opleidingen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam ondernemen zijn tegenwoordig, maatschappelijk en binnen organisaties, gevestigde thema’s. Mede door de impact van een film als Al Gore’s ‘An Inconvenient Truth’, krijgt het debat de laatste tijd met name weer een ‘groene’ focus, waardoor vooral de milieuaspecten van duurzaamheid nadrukkelijk in beeld komen. Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam ondernemen gaat het echter nadrukkelijk om meer. Het gaat om de strategische keuze van een organisatie om duurzaamheid uitgangspunt te laten zijn van al haar handelen. Dit vraagt om een integrale bedrijfskundige benadering. Anders ondernemen betekent anders denken, anders organiseren, innoveren en leren. De vraag naar opleidingen is groot en groeiend, maar het aanbod was, juist voor de praktijk, tot nu toe beperkt. ABK Radboud Universiteit Nijmegen en TSM Business School (Universiteit Twente) hebben daarom de krachten gebundeld. Samen met enkele partners is een cursusaanbod op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam ondernemen voor mensen in de praktijk ontwikkeld. Het cursusaanbod bestaat naast de leergang Verantwoord Ondernemen, die in 2008 voor de zesde keer wordt georganiseerd, uit verschillende nieuwe master-trajecten, workshops, avondcolleges en masterclasses. Al deze opleidingen - volgens de initiatiefnemers het grootste aanbod MVO-opleidingen op academisch niveau in Nederland - zijn sinds kort te vinden op de website www.mvo-opleidingen.nl. Aan de samenwerking van deze partijen zit overigens ook een duurzaamheidsaspect: de betrokkenen willen niet ieder voor zich hetzelfde, elkaar concurrerende, aanbod doen, maar zoeken juist naar manieren om elkaar aan te vullen en te versterken. Op die manier wordt de beschikbare expertise op het terrein van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam ondernemen zo efficiënt mogelijk ingezet, waardoor zo veel mogelijk mensen zich het belangrijke gedachtegoed eigen kunnen maken.