DECEMBER 2005

Kwaliteitsmanagers onder elkaar


Kwaliteitsmanager of -functionaris in een organisatie kan een eenzaam vak zijn. Er zijn vaak geen collega's in dezelfde onderneming en contacten met collega's uit andere ondernemingen blijken verrassend vluchtig. De kwaliteitsmanager is daardoor vooral op zichzelf aangewezen. Adburdias vindt verspreiding van praktische kennis binnen kwaliteitsminnend Nederland en Vlaanderen belangrijk, en wil dus verandering in die situatie brengen. Zij biedt kwaliteitsmanagers daarom letterlijk een forum om onderling kennis, vragen, ideeën, oplossingen, enz. uit te wisselen. Het forum heet, toepasselijkerwijs, 'Kwaliteitsmanagers onder elkaar' en is te vinden op http://adburdias.xsbb.nl (géén www ervoor). Deelname aan het forum is gratis. Adburdias, zelf immers adviseur, zal zich terughoudend opstellen op het forum en zich beperken tot beheer- en moderatietaken. Op, of naar aanleiding van, het forum komen dus geen adviezen en geen commerciële aanbiedingen!  

Europese hygiëneverordeningen per 1 januari 2006 in werking

De Europese hygiëneverordeningen zijn belangrijk voor alle instanties die betrokken zijn bij productie, handel of verwerking van levensmiddelen en diervoeder. De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft voor deze wetgeving de rol van toezichthouder toegewezen gekregen. Per 1 januari treden de verordeningen in werking. Op de website van de VWA is informatie te vinden over de wetgeving, de verplichte registratie en erkenningen. Om te beoordelen of een EG-erkenning nodig is, heeft de VWA de overwegingen op een rij gezet waaraan een bedrijf met een vragenlijst zijn bedrijfsactiviteiten kan toetsen. Deze vragenlijst (beslisboom) komt beschikbaar via www.vwa.nl.  

INK-congresbijdragen via de website te bekijken

Zoals eerder gesteld bleek de waardering voor het half november gehouden INK-congres 'Van droom tot daad' hoog. Hoger dan de beoordeling van voorgaande congressen. Al degenen die het congres � om welke reden ook � gemist hebben of wie er wel was, maar het allemaal nog eens rustig wil nalezen, verwijzen we naar de website van het INK. Via de link http://www.ink.nl/public/?dirID=33 krijgt u namelijk inzage in het merendeel van de presentaties die voor die dag op het programma stonden.