Partners in Kwaliteit

NEN 

Vlinderweg 6
2623 AX  DELFT

Postbus 5059
2600 GB  DELFT

Tel.: (015) 269 03 91
klantenservice@nen.nl
@NEN_webcare
www.nen.nl/managementsystemen


-

Bedrijfsprofiel

NEN is het kennisnetwerk voor normontwikkeling en de toepassing van normen. NEN zorgt dat iedereen die belang heeft bij het maken van afspraken aan tafel kan zitten om mee te praten. Dit doen we niet alleen op nationaal maar ook op Europees en internationaal (ISO) niveau. Op het gebied van kwaliteitsmanagement zijn er afspraken vastgelegd in ISO 9001.


-

Agenda


Beroepsopleiding ‘Integrated risk-based auditing’ 

Gegarandeerde doorgang

Vergroot de meerwaarde van auditing. Deze inspirerende opleiding biedt een integrale benadering voor het uitvoeren van (gecombineerde) audits met de focus op het beheersen van kansen & risico’s van de (klant)organisatie. De ervaren trainers leveren maatwerk en passen het programma aan op de actuele behoefte van de auditoren. Met als resultaat groter draagvlak voor de andere maniervan auditing en positieve reacties van klanten, directies en leveranciers.

Duur: 5 dagen: 12, 26, 27, 28 september en 10 oktober 2017 in Utrecht. 

Aanmelden: www.nen.nl/bop1

 

Leergang Kwaliteitsmanagement (20% korting)

Starten met ISO 9001? Volg de 3 modules in de leergang Kwaliteitsmanagement: eerst opdoen van normkennis, dan de handvatten om een implementatietraject tot een goed einde te brengen en tenslotte het organiseren en uitvoeren van interne audits. 

Duur: 5 dagen, meer informatie: www.nen.nl/leergangkwaliteit 

 

Workshop ‘Risicodenken volgens ISO 9001’

‘Risk-based thinking’ is nieuw in ISO 9001:2015. Hoe kunt u de in- en externe kwaliteitsrisico’s (kansen en bedreigingen) van uw organisatie managen en de relevante risico’s binnen de operationele en ondersteunende processen beheersen en koppelen aan ondernemings- en risicodoelstellingen? 

Duur: 1 dag, meer informatie: www.nen.nl/trainingrisico9001