Partners in Kwaliteit

NEN 

Vlinderweg 6
2623 AX  DELFT

Postbus 5059
2600 GB  DELFT

Tel.: (015) 269 03 91
klantenservice@nen.nl
@NEN_webcare
www.nen.nl/managementsystemen


-

Bedrijfsprofiel

NEN is het kennisnetwerk voor normontwikkeling en de toepassing van normen. NEN zorgt dat iedereen die belang heeft bij het maken van afspraken aan tafel kan zitten om mee te praten. Dit doen we niet alleen op nationaal maar ook op Europees en internationaal (ISO) niveau. Op het gebied van kwaliteitsmanagement zijn er afspraken vastgelegd in ISO 9001.


-

Agenda


NOG TOT 15 SEPTEMBER 2018 VOOR TRANSITIE NAAR NIEUWE ISO 9001
NEN biedt trainingen om u te helpen bij de transitie naar de nieuwe ISO:

TRAINING ‘OVERSTAPPEN OP ISO 9001:2015’
U heeft opdracht gekregen uw organisatie door de transitie van ISO 9001:2008 naar de 2015-versie te leiden. U kent uw organisatie, u begrijpt de nieuwe eisen en de HLS-structuur. Maar het daadwerkelijk aan de slag gaan met de norm is een stap waarbij u nog ondersteuning zoekt.
Duur: 1 dag, meer informatie: www.nen.nl/troverstappeniso9001

WORKSHOP ‘RISICODENKEN VOLGENS ISO 9001’
‘Risk-based thinking’ is nieuw in ISO 9001:2015. Hoe kunt u de in- en externe kwaliteitsrisico’s (kansen en bedreigingen) van uw organisatie managen en de relevante risico’s binnen de operationele en onder-steunende processen beheersen en koppelen aan ondernemings- en risicodoelstellingen?
Duur: 1 dag, meer informatie: www.nen.nl/trainingrisico9001

TRAINING ‘PROCESMANAGEMENT VOLGENS ISO 9001’
In ISO 9001:2015 wordt expliciet gesproken over het beheersen van processen. Deze training werkt vanuit het BPM-maturity model. De ontwikkeling van level 2 (stafbewust) naar 3 (procesgericht) staat centraal. U doet een nulmeting en u leert hoe u een stap verder kunt komen in procesvolwassenheid.
Duur: 2 dagen, meer informatie: www.nen.nl/trprocesiso9001