Nieuws

Vinden van de juiste partners cruciaal bij innovatie

Niet zozeer de kwaliteit van de innovatie zelf, maar het vinden van de juiste partners is doorslaggevend voor het slagen van innovatieprojecten. Het beschikken over de juiste kennis, financiering en techniek zijn eveneens belangrijke succesfactoren. Dat blijkt uit een onderzoek dat Syntens Innovatiecentrum heeft uitgevoerd onder vijftig innovatieve ondernemers binnen de sectoren HTSM, Water, Energie en Chemie.

Het vinden van nieuwe mogelijkheden om te innoveren, wordt als lastig ervaren. Desondanks blijft innoveren zonder meer aantrekkelijk: het is een stuwende kracht voor groei van omzet, toegevoegde waarde en export. ‘Innovatie heeft het ondernemerschap leuker gemaakt’, aldus een ondernemer.

Als het gaat om samenwerken, dan wordt de weg naar toeleveranciers door de meeste ondernemers goed gevonden. Samenwerking met klanten en collega ondernemers bevat nog een waardevol potentieel voor MKB, maar wordt nog weinig benut. Er wordt maar weinig kennis van buiten gehaald. Daar waar dat wel gebeurt, wordt deze echter als buitengewoon belangrijk beoordeeld.

Financiering voor innovatie is moeilijk aan te trekken. Veel financiering komt uiteindelijk uit eigen middelen en vormt daardoor zelden een belemmering voor de continuïteit van het innovatieproject. Een aanmerkelijk deel van de innovaties zet in op het realiseren van internationale ambi¬ties, voornamelijk het gebied van export.

Gevraagd naar de belangrijkste organisatorische en sociale succesfactoren, worden het regelen van geheimhouding en het maken van een goed plan het vaakst genoemd. De actieve betrokkenheid van alle medewerkers en businesspartners stuwt de resultaten op en tilt het bedrijf naar een hoger niveau.

Bij succesvolle innovaties is er ook een rol voor de overheid, voor Syntens Innovatiecen¬trum en de topsectoren. Uit het onderzoek blijkt dat er een kans ligt voor de overheid om een ander gezicht te laten zien dan dat van ‘subsidie’ – bijvoorbeeld met een meer op het MKB gericht beleid. Syntens vervult een gewaardeerde rol als inspirerend verbinder.
Tenslotte goed nieuws met betrekking tot de hefboom die de vernieuwing in gang zet voor de totale innovativiteit van het Nederlandse MKB: in meer dan de helft van de gevallen worden collega ondernemers aangestoken door het succes van innovatie en zijn anders gaan werken.

De volledige resultaten van dit onderzoek zijn terug te vinden in het boekje ‘Het mooiste uitzicht is inzicht; inzicht in en uitzicht op het succes van innovatietoppers’.