Nieuws

Meurs & Molijn wederom erkend om consistent MVO-beleid

Detacheerder Meurs & Molijn uit Zeist heeft wederom erkenning gekregen voor haar inspanningen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.  Het onafhankelijke Bureau Veritas Certification verleende na een uitgebreide jaarlijkse audit verlenging van de certificaten MVO Prestatieladder niveau 3 en ISO 9001. Toekenning van deze certificaten vereist een toegewijd MVO-beleid van ondernemingen richting interne en externe stakeholders en het voldoen aan 33 vastgestelde indicatoren voor MVO.

Het door Bureau Veritas Certification gehanteerde MVO-managementsysteemcertificaat levert objectief bewijs dat Meurs & Molijn een managementsysteem kent dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen centraal stelt en waarin stakeholdereisen en –verwachtingen worden gemanaged. Er wordt hierbij belang gehecht aan het identificeren van zowel interne als externe stakeholders en het inventariseren van hun verwachtingen ten aanzien van de organisatie. Daarnaast is Meurs & Molijn op 33 indicatoren van MVO getoetst en is onderzocht hoe de onderneming aanstuurt op eventuele concrete verbeteringen.

‘Voor Meurs & Molijn is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen de enige manier van ondernemen’, zegt oprichter Pieter Molijn. In 2008 was hij de eerste detacheerder die zich specialiseerde in ‘eerlijk detacheren’. Sindsdien spant de organisatie zich continu in om de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers te versterken en MVO als oplossing voor bestaande problemen in de branche en als bron van inspiratie te verspreiden. ‘Het is niet altijd even makkelijk om zoiets als een strenge MVO Prestatieladder-norm in de organisatie te laten leven. Veel aspecten zijn eigenlijk meer van toepassing op grote producerende bedrijven en multinationals. Toch zijn de vergaande inspanningen die onze organisatie heeft geleverd om alle stakeholders te betrekken bij het beleid en onze ambitie om MVO in de branche de norm te laten zijn, beloond in de jaarlijkse audit.’

Meurs & Molijn trekt ook lering uit de audit; zo blijkt een interessant aandachtspunt het omgaan met loonbeslagen. Aangezien steeds meer mensen in een situatie terechtkomen waarin ze hun schulden niet meer kunnen betalen,  volgen er ook meer loonbeslagen bij de werkgever. Meurs & Molijn wil ook op dit gebied voorop lopen en deze mensen nog beter helpen om financieel de zaken weer zo snel mogelijk op orde te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld zijn in de vorm van trainingen in financiële administratie, tot bemiddeling van een coach die helpt bij een schuldsaneringstraject.

Meurs & Molijn bleek over het afgelopen jaar met haar bescheiden omvang van ongeveer 250 medewerkers in staat om innovaties en primeurs op het gebied van MVO te presenteren. Zo schafte het als eerste in de branche de wachtdag bij ziekte af, lanceerde het bedrijf de eerste ondernemingsraad die vrijwel uitsluitend bestaat uit flexwerkers en schreef Pieter Molijn ‘Flex verdient beter! Manifest voor een duurzame flexbranche’. Ten slotte initieerde Meurs & Molijn een branchebrede dialoogbijeenkomst waarbij onder andere CNV, Randstad, USG, AWVN, Universiteit Tilburg en MVO Nederland aanschoven voor een stevige discussie in het SER-gebouw in Den Haag. De toezeggingen die aldaar gedaan zijn - zoals de afschaffing van het nul-urencontract - worden momenteel opgevolgd met een polderconvenant.