Nieuws

Masterclass over de inzet van LCA

Producten geven in de meeste gevallen een milieudruk en die wordt (o.a.) in kaart gebracht met LCA (Levens Cyclus Analyse). Die milieudruk kan in geld worden uitgedrukt, men spreekt dan van de ecokosten. Met een methode van de Ecoefficiency Value Creation worden op basis van de ecokosten en de productwaarde (product value) een business strategie uitgewerkt.

In deze masterclass leert u hoe deze methode werkt en hoe u de methode kunt toepassen. Deze methode helpt u uw product portfolio management te verduurzamen. De volgende onderwerpen komen zoals aan de orde:
- eco-efficiënte waardevermeerdering door product service combinaties en slim toevoegen van kwaliteit.
- inkoop strategie in relatie tot het beter (duurzamer) positioneren van het bedrijf.
- marketing van groene producten (wat moet je wel doen en wat moet je vooral niet doen).

De masterclass wordt door Joost Vögtlander gegeven: een expert op dit gebied die er net het boek ‘Eco-efficient Value Creation, sustainable design and business strategies’ over heeft geschreven. Alle deelnemers aan de masterclass krijgen dit boek. De masterclass wordt gehouden op dinsdag 26 maart a.s. aan de Technische Universiteit Delft, in de Blauwe zaal van de Universiteitsbibliotheek.
Het kennisplatform maakt uit principe geen winst. Aan het ontwikkelen en geven van een masterclass en andere activiteiten zijn echter kosten voor het kennisplatform verbonden en daarom vragen wij een bijdrage van 150 euro (exclusief BTW).
Via deze link kunt u zich opgeven: http://www.aanmelder.nl/75950 . Mocht deze link voor uw organisatie moeilijk werkbaar zijn, dan kunt u zich ook opgeven door deze e-mail te retourneren, met opgave van naam, bedrijfsnaam, adres en telefoonnummer opstellen, alsmede een foto voor de netwerkgids die u enkele dagen van te voren krijgt.