Nieuws

Nieuwe normen voor ingenieurs- en adviesdiensten gepubliceerd

NEN heeft twee nieuwe Europese normen over ingenieurs- en adviesdiensten gepubliceerd. In NEN-EN 16310 en NEN-EN 16311 worden temen en begrippen gedefinieerd die veel gebruikt worden bij de werkzaamheden van ingenieurs en architecten. De focus van de termen is op gebouwen, infrastructuur, industriële voorzieningen (NEN-EN 16310) en industriële producten (NEN-EN 16311).

In NEN-EN 16310 staat een overzicht van de meest gebruikte terminologie bij opdrachten aan ingenieurs en architecten gebouwen, infrastructuur en industriële voorzieningen. NEN-EN 16311 betreft de terminologie voor het beschrijven van industriële producten. In de bijlagen van NEN-EN 16310 worden de verschillende fasen van de life cycle van assets (gebouwen, infrastructuur en industriële voorzieningen) beschreven in een flowchart en een tabel. Daarnaast is een overzicht opgenomen van de verschillende sectoren, subsectoren en disciplines en een uitgebreid alfabetisch register opgenomen met de verschillende termen.

Doel van deze normen is om een eenduidig begrippenkader te definiëren dat werken binnen de Europese markt beter mogelijk maakt. De norm is in de basis vergelijkbaar met de Nederlandse Standaard Taakbeschrijving DNR-STB-2009, maar minder gedetailleerd.
Beide normen zijn van bijzonder belang voor alle publieke opdrachtgevers alsmede voor de ingenieurs- en architectenbureaus die Europa als werkterrein hebben of die daartoe ambitie hebben. De totstandkoming van deze normen is mede mogelijk gemaakt door de inbreng en financiële ondersteuning vanuit NLingenieurs, de Nederlandse branchevereniging van advies-, management en ingenieursbureaus.

Voor inhoudelijke informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces kan contact opgenomen worden met Wiene Fokkinga, consultant Integraal Bouwen, telefoon (015) 269 03 22. Of stuur een e-mail naar wiene.fokkinga@nen.nl.