Nieuws

ZKN keurmerk klinieken leggen de lat hoger

Klinieken met het ZKN keurmerk garanderen veilige en hoge kwaliteitszorg voor patiënten. Vanaf vandaag ligt de lat op het hoogste niveau. Want vandaag is het nieuwe ZKN keurmerk gepubliceerd, met aanzienlijk strengere eisen. De nieuwe eisen komen tegemoet aan de roep van patiënten om steeds hogere transparantie en veiligheid. In de nieuwe eisen is een veiligheidssysteem opgenomen, zodat klinieken voortaan nog veiliger zijn en risico´s beheersen. Bovendien is de toetsing op medisch specialisten, medicijnen en leveranciers aangescherpt en wordt er nu ook scherp gekeken naar de uitkomsten van de controles van brandweer en inspectie.
 
Elk jaar controleert onafhankelijke keuringsinstantie Kiwa alle ZKN keurmerk klinieken. De inspectie voor de gezondheidszorg wenst dat iedere kliniek minimaal een kwaliteitssysteem en keurmerk heeft, om het kwaliteitsniveau van de kliniek te tonen.
Klinieken werken hard om de zorg nog veiliger te maken. Reeds 220 medewerkers van klinieken volgden veiligheidstrainingen van ZKN. Het ZKN veiligheidsprogramma helpt klinieken met de publicatie van drie veiligheidshandleidingen waarmee klinieken risico’s kunnen beheersen en kunnen leren van incidenten. Alle handleidingen zijn openbaar beschikbaar op de website van het veiligheidsprogramma www.vmszkn.nl. Het ZKN Veiligheidsprogramma biedt klinieken, met steun van VWS, ondersteuning bij het invoeren van het veiligheidsmanagementsysteem (VMS). De kern van het VMS is het beheersen van risico’s in de kliniek.
 
De stijgende kwaliteit wordt breed erkend, waardoor steeds meer mensen voor een kliniek kiezen. De inspectie zag dat alle klinieken, die in 2011 actief waren, samen driekwart miljoen behandelingen deden. Er zijn meerdere redenen waarom mensen meer voor klinieken kiezen in plaats van het ziekenhuis. Een daarvan is dat zelfstandige klinieken zonder uitzondering een hoog rapportcijfer van meer dan een 8 scoren in het tevredenheidsonderzoek onder 5.000 patiënten van klinieken met een ZKN-keurmerk. De deskundigheid van de arts wordt maar liefst met een 8,4 gewaardeerd. Ter vergelijking: ziekenhuizen scoren gemiddeld een 7,4. Omdat medisch specialisten in klinieken veel ervaring hebben met één type behandeling en zich meer specialiseren, kunnen zij een hoge kwaliteit bieden.