Nieuws

Financiering onderzoek door overheid daalt verder

Het Rijk gaat de komende jaren minder rechtstreeks uitgeven aan wetenschappelijk onderzoek. Het bedrag daalt van 4,9 miljard in 2012, naar 4,8 dit jaar, naar 4,3 miljard euro in 2017. Dit is een optelsom van bedragen die ministeries uitgeven aan onderzoek. Daarnaast reserveert de overheid geld om bedrijven belastingvoordeel te geven voor hun research and development. Die belastingvoordelen compenseren de daling van rechtstreekse uitgaven niet helemaal. Dat blijkt uit cijfers die het Rathenau Instituut vandaag publiceert, in het Overzicht Totale Onderzoek Financiering 2011-2017.

Bedrijven die aan research & development doen, kunnen een aanvraag doen om een deel van de kosten van de belasting af te trekken. Hiervoor reserveert het Rijk 1,1 miljard in 2013. Dit bedrag zal in 2014 1,2 miljard euro zijn, en dan tot en met 2017 stabiel blijven, zo blijkt uit de begroting van het Ministerie van Economische Zaken. Ook veranderen de geldstromen: er gaat meer naar bedrijven en minder naar universiteiten en naar onderzoeksinstituten. Vooral de instituten worden daardoor afhankelijker van de inkomsten uit de markt.

De sterkste dalingen vinden plaats bij het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Bij Economische Zaken gaat het om een teruggang van 1 miljard dit jaar naar 609 miljoen in 2017. Dat komt naast bezuinigingen ook door het wegvallen van geld uit de aardgasbaten (de FES-gelden) en door het afbouwen van innovatieprogramma's. Bij I&M gaat de begroting van bijna 100 miljoen in 2013 naar 53 miljoen in 2017. Bij VWS gaat het om een daling van 161 miljoen dit jaar naar 137 miljoen over vier jaar.

Het Rathenau Instituut brengt elk voorjaar het Overzicht Totale Onderzoek Financiering uit, om een overzicht te bieden van de uitgaven voor onderzoek door het Rijk. Het instituut bundelt de cijfers over de R&D-uitgaven van de verschillende ministeries voor het begrotingsjaar 2013 tot en met 2017. Bij het samenstellen van deze editie waren de precieze effecten van het regeerakkoord van oktober 2012 nog niet bekend. Op basis van dat regeerakkoord worden geen grote verschuivingen verwacht in het totaalbedrag dat de overheid in wetenschappelijk onderzoek steekt (directe en indirecte uitgaven).