Nieuws

Gratis bijeenkomst gevaarlijke stoffen

Op dinsdagmiddag 28 mei 2013 organiseert de Inspectie SZW in Nieuwegein een gratis themabijeenkomst over gevaarlijke stoffen. Er wordt stilgestaan bij de gevaren die blootstelling aan kwartsstof, dieselmotorenemissie (DME) en asbest kunnen veroorzaken. Hoe bescherm je je medewerkers tegen blootstelling? Aan welke wettelijke arboverplichtingen moet u voldoen? En waarop gaat de Inspectie SZW komend jaar streng handhaven?

Tijdens de themabijeenkomst 'Gevaarlijke stoffen in de bouw' krijgt u concrete informatie over gevaarlijke stoffen en de manier waarop u de risico's voor uw medewerkers kunt beheersen. Gedurende twee rondes kunt u aansluiten bij twee van de vier voorlichtings-sessies. Op de informatiemarkt kunt u beschermingsmiddelen bekijken en testen. Ook kunt u van gedachten wisselen met arbeidsinspecteurs.

Meer informatie over het programma vindt u hier.