Nieuws

Grote belangstelling nieuwe mkb-regeling topsector hightech

Speciaal voor mkb-ondernemers is op woensdag 15 mei de MIT-regeling opengesteld. Op de openingsdag zijn ruim 80 aanvragen binnengekomen voor R&D samenwerkingsprojecten binnen deze regeling. Het beschikbare budget is hierdoor ruim overvraagd. De topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) maakte als één van de eerste topsectoren gebruik van deze nieuwe mkb-regeling. De regeling is erop gericht om het innovatieve midden- en kleinbedrijf goed aan te laten sluiten op de innovatieagenda van de topsectoren.

Amandus Lundqvist, voorzitter van het topteam HTSM: ‘Dat de regeling in een grote behoefte zou voorzien, was wel duidelijk. Maar dit overtreft alle verwachtingen. Het budget van bijna 2 miljoen euro voor R&D-samenwerkingsprojecten was op de eerste dag al uitgeput. Wel zijn er nog voldoende kennisvouchers beschikbaar. Ik attendeer mkb-ondernemers er nog maar eens op dat hier een kans ligt om op een laagdrempelige manier gebruik te maken van de kennis binnen onze topsector. Ook hiervoor geldt: op is op, dus mijn advies is om deze kans te verzilveren.’

Het is nog te vroeg om de balans op te maken, maar duidelijk is al wel dat de nieuwe mkb-regeling in een grote behoefte voorziet. Voor deze ronde heeft het geen zin om nog samenwerkingsplannen in te dienen. Nu er voor het R&D-samenwerkingsinstrument meer aanvragen zijn binnengekomen dan er budget is, zal er worden geloot. ‘Niet ideaal, maar wel pragmatisch. Over een paar weken weten we welke plannen kunnen worden uitgevoerd. Als topteam zullen we rond de zomer de eerste ervaringen met deze nieuwe regeling evalueren’, aldus Lundqvist. Binnenkort zal de topsector ook de plannen voor netwerkactiviteiten indienen, zodat snel daarna kan worden gestart met alle activiteiten om het netwerk voor het midden- en kleinbedrijf verder te versterken.

Met de inzet van de kennisvouchers bereikt de topsector ruim 500 innovatieve mkb’ers. De herintroductie van dit succesvolle instrument is erop gericht om het mkb gebruik te laten maken van de kennis die bij kennisinstellingen beschikbaar is. De kennisvoucher heeft een waarde van maximaal 3.750 euro en wordt aan een mkb-ondernemer verstrekt die samen met een kennisinstelling een kennisoverdrachtproject wil uitvoeren. Hiervoor is nog voldoende budget beschikbaar. De regeling wordt uitgevoerd door AgentschapNL.

Zie ook: http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/kennisvouchers-voor-mkb-mit-hightech-systemen-materialen