Nieuws

Export is krachtig, maar kwetsbaar

De economische groei in Nederland laat het al enige tijd afweten en de vooruitzichten zijn zeer matig. De export is vooralsnog de kurk waarop de Nederlandse economie drijft. Toch is ook de Nederlandse export kwetsbaar. De resultaten van het FME-onderzoek Internationaal Ondernemen van 2013 benadrukken de exportkracht van de technologische industrie. FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming: ‘In een wereld met nieuwe economische verhoudingen, nieuwe groeimarkten en toenemende belemmeringen is het essentieel dat we internationaal onze kansen pakken. Dat wijst niet alleen ons eigen onderzoek uit, maar blijkt ook uit de jongste cijfers van het CPB. Ondersteuning door de overheid is essentieel om de barrières te slechten en de kansen te kunnen benutten.’