Nieuws

Nieuwe opleiding: Leiderschap in Familiebedrijven

Leiderschap in Familiebedrijven is een nieuwe, kort durende opleiding die huidige en toekomstige leiders van familiebedrijven kan toerusten met de kennis die nodig is om hun bedrijf met succes de toekomst in te loodsen. Dank zij dit programma krijgen deelnemers inzicht in de bestuurlijke en strategische uitdagingen van familiebedrijven, hun specifieke problemen, en hoe ze deze met succes kunnen aanpakken.

Het programma is ontwikkeld door de afdeling Executive Education van Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). Vier topdocenten van RSM, die allemaal behoren tot het Erasmus Centre for Family Business, zullen de voornaamste problemen bespreken waarmee familiebedrijven geconfronteerd worden. Ze zullen nader ingaan op onderwerpen als intern bestuur en ondernemingsbestuur; het optimaliseren van de financiering in het familiebedrijf; strategie en opvolging.

Op basis van praktijkvoorbeelden, discussies en netwerkactiviteiten ontwikkelen de deelnemers inzicht in de unieke strategische en bestuurlijke uitdagingen van familiebedrijven, en hoe die voor elke generatie weer anders zijn. Hierdoor worden ze zich meer bewust van de dynamiek binnen familiebedrijven op basis van het drie-kringen model, en leren ze implicaties hiervan in te schatten in functie van verschillende opvolgingsmodellen. Daarnaast wordt ook hun kennis van en inzicht in alternatieve financieringsmethoden aangescherpt.

Tenslotte biedt dit programma uiteraard gelegenheid tot netwerken, kennis delen en benchmarken met leden van andere familiebedrijven die deze zorgpunten delen en te maken hebben met een vergelijkbare problematiek.

Voor alle informatie over dit programma (faculteit, sessies, brochure, registratie), zie: www.rsm.nl/lff.