Nieuws

DNV introduceert bredere certificatie-aanpak

Risk Based CertificationTM is de aanpak die DNV Business Assurance hanteert voor de certificering van managementsystemen. Door de jaren heen hebben duizenden organisaties van deze aanpak geprofiteerd om specifieke risico's aan te pakken in hun bedrijfsvoering. Naarmate de wereld verandert, veranderen ook de uitdagingen waarmee bedrijven geconfronteerd worden. Dit dwingt bedrijven hun inzichten voortdurend te vernieuwen, zodat zij de risico's kunnen beheersen en adequaat op de ontwikkelingen kunnen inspelen. Bedrijven krijgen steeds vaker vragen over aspecten van hun prestaties die tot voor kort niet tot de scope van het managementsysteem werden gerekend, zoals vragen over de herkomst van grondstoffen of over de werkomstandigheden van uw leverancier.

Klanten van DNV Business Assurance kunnen daarom vanaf begin 2014 profiteren van een verbeterde auditmethodiek. Deze vernieuwde certificatie-aanpak helpt bedrijven de hedendaagse risico's te beheersen en zich voor te bereiden op de eisen waaraan zij in de toekomst moeten voldoen. Kenmerkend voor de nieuwe Risk Based CertificationTM-aanpak is dat bedrijven profiteren van een bredere risicoscope tijdens de certificatie-audit van hun managementsysteem. Niet alleen ontvangen bedrijven na afloop een certificaat als bewijs van hun naleving van de gekozen norm, ze kunnen er bovendien op vertrouwen dat hun managementsysteem een solide basis vormt voor duurzamere bedrijfsprestaties.

“Succes op de lange termijn is alleen haalbaar voor organisaties die op duurzame wijze toegevoegde waarde creëren door in te spelen op de economische, maatschappelijke en milieubehoeften van de samenleving. Dankzij de Next Generation Risk Based Certification kunnen bedrijven hun inspanningen concentreren op de factoren die het meest bepalend zijn voor hun succes – niet alleen nu, maar ook in de toekomst”, aldus Luca Crisciotti, CEO van DNV Business Assurance.

Overheden, klanten, belangengroeperingen en normorganisaties verwachten allemaal een grotere verantwoordelijkheid van bedrijven waar het gaat om de wijze waarop zij hun activiteiten uitoefenen. De ISO-normen leveren een belangrijke bijdrage aan duurzame ontwikkeling in het bedrijfsleven. De verwachting is dat de komende herzieningen van deze normen bedrijven meer mogelijkheden zullen bieden om hun duurzame bedrijfsvoering verder te verbeteren. DNV Business Assurance ziet dit als een zeer positieve ontwikkeling. We zijn ervan overtuigd dat de Next Generation Risk Based Certification een waardevolle aanvulling vormt op deze ontwikkeling en dat de vernieuwde aanpak bedrijven handvatten biedt om zich beter voor te bereiden op de overgang naar de nieuwe normen.

Meer informatie over de Next Generation Risk Based CertificationTM vind u op www.dnvba.nl.