Nieuws

Jubileum Kwaliteitskring Noord Nederland

Op maandag 14 november a.s. bestaat de Kwaliteitskring Noord Nederland officieel 25 jaar. De kring op zich is al ouder, maar met het groeien van de kring nam ook de behoefte toe zaken officieel te regelen en één en ander in statuten vast te leggen. Het jubileum wordt op donderdag 10 november gevierd op het Landgoed Lauswolt in het Friese Beetsterzwaag. Maar voor de actieve kwaliteitskring is dit jubileum geen echt rustpunt. Irmgard Dechesne, directeur KKNN, is samen met het bestuur druk doende het doel van toen - 'het vermeerderen van de kennis van de kwaliteitszorg en het bevorderen van de toepassing ervan in de industrie en de dienstverlenende sectoren' - aan nader onderzoek te onderwerpen. Of in gewoon Nederlands: men beraadt zich op de toekomst. De nieuwe missie van de KKNN is dan ook 'het bevorderen van het excelleren en verbeteren van de bedrijfsvoering van de leden door hen te laten leren van elkaar en van anderen'. Men is bezig met het opzetten van een strategisch plan. Dit plan, dat bestaat uit drie speerpunten die worden uitgewerkt naar actieplannen, is bedoeld om de nieuwe missie kracht bij te zetten. Voor meer informatie: www.kknn.nl.