Nieuws

Nieuwe ISO-norm over MVO

De GRI (Global Reporting Initiative) heeft de uitnodiging van ISO aanvaard om een bijdrage te gaan leveren aan de totstandkoming van een nieuwe norm over maatschappelijkverantwoord ondernemen, de ISO 26000 Guideline for Social Responsibility. De GRI doet een oproep aan organisaties met verwante werkgebieden en doelgroepen om zich aan te sluiten bij het GRI Partnership for ISO 26000. Deelnemende organisaties betalen gedurende drie jaar een jaarlijkse bijdrage van 5000 euro, ter dekking van kosten in verband met voorbereidingen, vergaderingen en de inhuur van professionals. De GRI heeft reeds twee technisch experts geselecteerd, die in een aantal werkgroepen van ISO zullen gaan deelnemen. De leden van het GRI Partnership zullen regelmatig over de voortgang van het normalisatieproces geïnformeerd worden. ISO is inmiddels gestart met de eerste consultatieronde met belanghebbenden, zoals nationale normalisatie-instituten. De nieuwe norm moet in 2008 klaar zijn.