Nieuws

Aantal GMP+ gecertificeerde bedrijven flink gestegen

In de eerste helft van dit jaar is het aantal bedrijven dat over een GMP+ certificatie beschikt tot boven de 6.000 gestegen. Wereldwijd zijn nu 6.158 bedrijven in het bezit van deze certificatie, een stijging van 6,8% ten opzichte van vorig jaar. Uit de cijfers van het Productschap Diervoeder blijkt ook dat in dezelfde periode 199 bedrijven hun GMP+ certificaat kwijtraakten. In bijna alle gevallen gebeurde dit op eigen verzoek; oorzaken hiervoor zijn de toenemende bedrijfseconomische inspanningen die met de certificatie gepaard gaan, bedrijfsbeëindigingen en overnames. Het gaat hierbij met name om handelaren in en producenten van voedermiddelen en om transportbedrijven. Wereldwijd zijn er inmiddels 34 geaccepteerde certificatie-instellingen en ruim 300 auditoren, die in het kader van de GMP+ regeling audits uitvoeren.