Nieuws

Nieuw bestuurslid NEN

Voor het bestuur van NEN is een nieuw lid benoemd in de persoon van dr.ir. Wim van Vonno. Van Vonno heeft gestudeerd aan de TU Delft en werkte eerder bij Raadgevend Technies Buro Van Heugten en Bredero. In 1982 werd hij voorzitter van de Raad van Bestuur van Koninklijke BAM Groep, in welke functie hij nog steeds werkzaam is. Daarnaast vervult hij verschillende nevenfuncties. Zo is hij commissaris bij Van Oord en president-commissaris bij Lintzen Holding en Tracon. Ook is hij bestuurslid van de Vereniging van Effecten Uitgevende Ondernemingen (VEUO) en arbiter bij de Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en -handel.