Nieuws

Het Theater van de Kwaliteitsmanager

Het derde Mini-forum 'Het Theater van de Kwaliteitsmanager' van de KAM Kring Gelderland, dat onlangs werd gehouden, was duidelijk zeer geslaagd. De KAM Kring Gelderland organiseert jaarlijks een zestal bijeenkomsten waarbij onderwerpen aan de orde komen over kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu. Dit kan bestaan uit bijvoorbeeld een bedrijfsbezoek of een lezing en eenmaal per jaar iets bijzonders. Dit jaar stond het in teken van 'Het Theater van de Kwaliteitsmanager' met als ondertitel 'Leer je onvermoede talenten gebruiken door improvisatie'. De veertig deelnemers werden begeleid door drie ervaren improvisatietrainers van twee Theatersportverenigingen (www.buitenbereik.nl of www.voorheen080.nl). In parallelle workshops werden spellen gedaan over onder andere samenwerken, elkaar accepteren, duidelijk zijn, iemand laten excelleren en actief luisteren. De soms komisch overkomende middag had wel een serieus doel, namelijk leren van anderen en continu verbeteren van eigen bedrijf of omgeving. Nieuwe kringleden zijn altijd welkom. De website van KAM Kring Gelderland geeft alle nodige informatie: www.kamkringgelderland.nl.