Nieuws

Vlaanderen heeft zijn eerste 'Creative Change Masters'

Creatopia, het peterschapsproject over creatief ondernemerschap, heeft er drie jaar werking opzitten. Het Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg, initiatiefnemer van Creatopia, heeft tijdens de slotbijeenkomst deelnemers en peters bekroond tot 'Creative Change Masters'. Het diploma werd uitgereikt door Bertrand Jouslin de Noray, secretaris-generaal van de Europese kwaliteitsorganisatie EOQ (European Organization for Quality). De ‘Creative Change Masters’ hebben de afgelopen jaren een zoektocht ondernomen naar technieken en manieren om creativiteit en innovatie werkbaar in te zetten met het doel de organisatie te verbeteren. Op die manier legden ze de link tussen creativiteit en kwaliteitszorg: een unicum in het zakenleven. Hoe genereren we nieuwe ideeën, hoe stroomlijnen we die, hoe distilleren we daaruit bruikbare oplossingen, hoe brengen we die ten uitvoer, hoe kunnen we het leren stimuleren, hoe creëren we hiervoor de juiste cultuur? Rond al deze vragen werden in groep en onder begeleiding van een peter of meter ideeën uitgewisseld en ervaringen gedeeld. Inmiddels is Creatopia gestart met een nieuw concept : Creatopia Salon. Een salon biedt, naast amusement, vooral verdieping van kennis en verfijning van inzicht. De vrije uitwisseling van ideeën maakt creativiteit en verandering mogelijk. Het eerste deel van de salonavonden is gericht op kennisdeling. Voor het tweede deel komt er – net zoals in de vroegere salons – een uitwisseling tussen bedrijfsleven en artistieke wereld. Hoe staat elk tegenover het creatieproces? Waarin zitten de verschillen en de overeenkomsten? Kan ik het morgen anders aanpakken? De deelnemers worden met een aantal creativiteitsoefeningen in de juiste stemming gebracht. De volgende salonavonden van Creatopia vinden plaats op donderdag 27 september, donderdag 25 oktober en donderdag 29 november 2007, telkens vanaf 17u00. Voor meer informatie: www.creatopia.be