Nieuws

Duurzaam succes is resultaat van hanteren van vier principes

Christian Stadler, professor op managementgebied aan de University of Innsbruck, heeft gedurende maar liefst vijftig jaar (!) een vergelijkende studie naar het duurzame succes van ondernemingen afgerond. Hij vergeleek daarbij negen paar (elk paar bestond uit een excellente en een goede presteerder) ondernemingen. Uit die studie blijkt dat duurzaam succes stoelt op een viertal principes: exploitatie komt voor exploratie: niet innoveren om te groeien, maar groeien door te kapitaliseren op bestaande innovaties; diversificatie van portfolio’s: excellente ondernemingen weten exact wanneer ze moeten diversificeren; succes en mislukkingen: goede bedrijven praten over hun succesverhalen; excellente organisaties herinneren zich ook de mislukkingen en voorkomen zo herhaling hiervan; en behoudend met veranderen: excellente organisaties blijken zich conservatief op te stellen ten aanzien van verandering. En als er veranderingen plaatsvinden blijken die goed gepland en zorgvuldig geïmplementeerd.