Nieuws

NMa beboet certificeringsorganisatie

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (de NMa) heeft de Stichting Financiële Toetsing (SFT), een certificeringsinstantie in de uitzendbranche, een boete opgelegd van 10.000 euro. Volgens de NMa misbruikte SFT haar kwaliteitskeurmerk om buitenlandse concurrenten buiten de deur te houden. In de periode van oktober 1998 tot september 2001 konden buitenlandse uitzendbureaus hierdoor moeilijker de arbeidsmarkt betreden. Dit is zowel op grond van de Nederlandse als de Europese mededingingsregels een ernstige overtreding. De NMa startte het onderzoek naar de handelswijze van de SFT naar aanleiding van diverse klachten.