Nieuws

Leiderschap steekt al jong de kop op

Een Brits onderzoek onder ruim honderd directeuren en leden van raden van bestuur (beiden zowel mannelijk als vrouwelijk) geeft aan dat maar liefst 90% van de ondervraagden die die positie bereikten al in hun schooltijd een min of meer leidinggevende taak op zich hadden genomen: klassenoudste, prefect of aanvoerder van een sportteam. Maar liefst 40% bleek in die schoolperiode zelfs drie van dat soort taken op zich te hebben genomen. Zelfvertrouwen, zelfkennis en vastberadenheid blijken vooral eigenschappen waarmee men op het vlak van leiderschap scoort, menen de onderzoekers.