Nieuws

Marktwerking in certificatie

Met het tekenen van een licentieovereenkomst tussen het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en Kiwa NV is Kiwa NV met ingang van 1 februari 2005 belast met de uitvoering van de regeling Particuliere Alarmcentrales. Het CCV heeft in eerder stadium al een licentieovereenkomst afgesloten met het Nationaal Centrum voor Preventie (NCP). Het CCV is zeer verheugd met het afsluiten van deze overeenkomst met Kiwa NV, omdat er op deze manier al op korte termijn sprake kan zijn van concurrentie tussen de certificatie-instellingen. Met andere woorden: hier wordt marktwerking in de certificatie gerealiseerd. Daarnaast is Kiwa NV een grote certificatie-instelling, die als serieuze en pragmatische partner goed aansluit op de markt.