Nieuws

Start publieke consultatiefase voor standaard biorisk management

Start publieke consultatiefase voor standaard biorisk management in laboratoria De standaard over management van bioveiligheid in laboratoria is op 27 juli jl. voor zestig dagen ter commentaar geplaatst op de website van het Europese normalisatie-instituut CEN. Geïnteresseerden kunnen de conceptstandaard vanaf deze site downloaden en commentaar indienen over de inhoud. Een CEN Workshop is een flexibel platform dat open is voor ieder bedrijf of organisatie, en dient om snel tot een document te komen op basis van consensus. Het eindresultaat van een CEN Workshop is een CEN Workshop Agreement (CWA). Na diverse besprekingen op basis van verschillende interne drafts, is de CWA over biorisk management in laboratoria nu ter commentaar gepubliceerd. NEN voert voor deze workshop het secretariaat. De laatste jaren groeit het aantal laboratoriumfaciliteiten voor (micro)biologisch onderzoek sterk. Zo starten er alleen al in China meer dan driehonderd. Ook in andere Aziatische landen, evenals in Amerika en Europa groeit het aantal. Er zijn echter onvoldoende getrainde personen en niet genoeg procedures en protocollen om de veiligheid in deze laboratoria te borgen. Bovendien beschikken veel landen niet over een bioveiligheids- of biozekerheidstructuur. De bestaande documenten bevatten vaak uiterst gedetailleerde voorschriften, waardoor er weinig ruimte is voor innovatieve en lokale oplossingen voor specifieke problemen. De CWA voorziet in de grote behoefte aan een overkoepelend document in aanvulling op de al aanwezige informatie en structuur. Het initiatief wordt breed gedragen, met financiering van onder andere de EU en steun van de World Health Organization (WHO). Betrokken partijen zijn onder andere industrie, universiteiten en overheden uit Europa, maar ook bijvoorbeeld de VS, Australië en China. Via www.cen.eu/cenorm is tot 25 september het document te downloaden en commentaar in te dienen. De verwachting is dat de uiteindelijke CWA eind van dit jaar gepubliceerd wordt. Voor meer informatie: www.biorisk.eu, Marcel de Vreeze, (marcel.devreeze@nen.nl) of Sophie Franssen, (sophie.franssen@nen.nl).