Nieuws

Nashuatec/NRG behaalt ISO 27001 certificaat voor Informatie Beve

De Nashuatec/NRG heeft haar Information Security Management System laten certificeren op basis van de norm ISO 27001. In Nederland zijn momenteel slechts 31 bedrijven met een dergelijk certificaat. De intensieve audit voor dit certificaat nam maar liefst achttien auditdagen is beslag waarin er zes locaties in de Benelux werden bezocht en meer dan honderd medewerkers zijn geïnterviewd. Het ISO 27001 ISMS-certificaat wordt uitgegeven aan organisaties die zeer bewust met informatiebeveiliging omgaan. Nashuatec/NRG speelt hiermee in op het toenemende belang van security nu de informatiesamenleving steeds complexer wordt. Informatie wordt steeds meer gezien als het meest ‘waardevolle’ bezit van bedrijven. Het ontbreken van gestructureerde informatiebeveiling kan rampzalige gevolgen hebben voor een organisatie. Maar ook voor haar afnemers is het van belang; zij willen kunnen vertrouwen op leveranciers en stellen steeds hogere eisen op dit gebied. Met het Information Security Management System (ISMS) dat is geïmplementeerd, zorgt Nashuatec/NRG ervoor dat die waarde behouden blijft. Hans Vloemans, CFO bij Nashuatec/NRG: ‘Informatiebeveiliging vereist de inspanning en betrokkenheid van iedereen in de organisatie. Daarom zijn maatregelen genomen waarmee menselijke fouten en risico’s zoveel mogelijk worden uitgesloten en zijn alle medewerkers gestimuleerd om allemaal hun eigen persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen om ISMS binnen Nashuatec/NRG tot een succes te maken. Elke Nashuatec medewerker werkt met een “clean desk policy”. Ook dragen onze medewerkers op kantoor altijd een persoonlijke toegangsbadge, werkt iedereen met een login en password en wordt verstuurde email geclassificeerd. Beveiligde usb-sticks met password zijn aan alle medewerkers beschikbaar gesteld.’ De Benelux-organisatie is een van de eerste Europese vestigingen van moederorganisatie Ricoh die is gecertificeerd en valt hiermee onder het zogenaamde ‘global’-certificaat van Ricoh. Alle niet-Europese Ricoh ondernemingen zijn al gecertificeerd. Meer informatie over deze certificering is te vinden op www.iso27001certificates.com.