Nieuws

Vrouwelijke managers minder enthousiast over duurzaamheid

Managers en ondernemers in overheid en bedrijfsleven zien in ruime meerderheid het belang van duurzaam ondernemen in, maar zien geen mogelijkheid dit in de praktijk handen en voeten te geven. Dit is een van de belangrijkste conclusies die getrokken kan worden uit een onderzoek van het Financieel Dagblad (FD) en Nyenrode onder ruim vijfhonderd managers en ondernemers. Maar liefst 65% van de respondenten stelt dat duurzaam ondernemen binnen hun bedrijf niet speelt of zegt niet te weten of het speelt. Daarnaast verwacht twee op de drie managers in het openbaar bestuur niet dat duurzaamheid in de toekomst bij aankoopbeslissingen een rol zal spelen of heeft hierover geen mening. Opmerkelijk, aangezien de overheid zich gecommitteerd heeft om vanaf 2010 duurzaamheid in al haar aankopen mee te nemen. Prof.dr. Johan Wempe, hoogleraar duurzaamheid, innovatie en leiderschap aan Nyenrode: "Binnen grote ondernemingen is op centraal niveau veel gedaan aan duurzaamheid. Je ziet nu dat dit proces stokt. Om duurzaamheid verder vorm te geven is het noodzakelijk dat andere managers dit weten te vertalen naar de bedrijfsvoering. Die ervaren dat als knap lastig. Deze managers hebben het gevoel dat het kostenverhogend werkt en dat het gevolgen heeft voor de winst. Het MKB ziet ook weinig speelruimte om werk te maken van duurzaam ondernemen. Zij voelen zich afhankelijk van grote bedrijven in de keten en van de vraag van de klant" Opvallend is dat vrouwelijke managers en ondernemers minder in duurzaam ondernemen zien dan de mannelijke managers en ondernemers. Bijna de helft (46%) van hen heeft geen idee of duurzaam ondernemen in het eigen bedrijf speelt, bij de mannelijke collega's ligt dit percentage op 36%. Slechts 28% van de vrouwelijke respondenten, tegenover 38% van de mannelijke, onderkent het belang van duurzaam ondernemen voor het eigen bedrijf. Een verdere analyse van de onderzoeksresultaten is te vinden op www.nyenrode.nl/sustainability. Duurzaam ondernemen prikkelt volgens 26% van de ondervraagde managers en ondernemers tot innovatie. Het zijn vooral de managers en ondernemers van de grotere ondernemingen en organisaties die daarvan overtuigd zijn. Van de jonge managers en ondernemers (18 tot en met 24 jaar) is 38% van mening dat duurzaamheid innovatie stimuleert (tegen 26% gemiddeld). In het onderzoek werd ook gevraagd een Top Drie van maatschappelijke vraagstukken op te stellen die relevant zijn voor het eigen bedrijf. Kwaliteit van arbeid, Innovatie en Gezond leven werden het meest genoemd, gevolgd door Sociale zekerheid, Mobiliteit en transport, Leiderschap, Vergrijzing, Arbeidsparticipatie, Klimaatverandering en energiegebruik, en Ruimtegebruik. Opvallend is dat de maatschappelijke vraagstukken die nu veel aandacht krijgen, zoals leefbaarheid, klimaatverandering en arbeidsparticipatie, niet de hoogste urgentie hebben.