Nieuws

Klimaatverandering beïnvloedt ondernemingsprestaties

Het goed anticiperen op klimaatverandering bepaalt in toenemende mate het toekomstig financiële succes van ondernemingen. Weinig ondernemingen hebben echter al een beeld van de impact van klimaatverandering op hun bedrijf en hoe daarop te anticiperen. DHV, een internationaal advies- en ingenieursbureau, ontwikkelde een tool om bedrijven dit inzicht te bieden. "Klimaatverandering kan een enorme impact hebben op de continuïteit van een bedrijf. Neem een voedingsmiddelenbedrijf dat zijn productiegebieden ziet verdrogen. Of juist kansen: bouwbedrijven kunnen er hun voordeel mee doen om overstromingsbestendig te bouwen. Ook bedrijven die nog afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen zijn uiterst kwetsbaar en doen er goed aan tijdig besparingsinitiatieven te nemen en om te schakelen op duurzame bronnen", aldus Rob van Tilburg, manager van de adviesgroep Duurzaam Ondernemen van DHV. Slechts 21% van de AEX- en MidCap-ondernemingen spreekt zich in zijn duurzaamheidverslag echter uit over klimaatverandering. Het tool geeft aan hoe goed met risico's en kansen om te gaan en bouwt voort op analyse-instrumenten van grote institutionele beleggers als Lehman Brothers en gezaghebbende instituten als The Carbon Trust, het UK Climate Impacts Programme en Harvard Business Review. "De kracht van dit exclusieve instrument is dat het enerzijds nagaat hoe een onderneming wordt beïnvloed door klimaatverandering en anderzijds wat de kwaliteit is van de managementmaatregelen die ingezet worden om op deze invloed te reageren", aldus Van Tilburg. "Ondernemingen worden steeds meer beoordeeld of ze op de zakelijke risico's en kansen die voortkomen uit klimaatverandering zijn voorbereid. Investeerders en analisten betrekken deze informatie bij waarderingsbesluiten over ondernemingen. Ook diverse rapportagerichtlijnen als die van het Global Reporting Initiative vragen om deze informatie."