Nieuws

Inspectiediensten gaan samenwerken voor REACH

De VROM-inspectie, de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) en de Arbeidsinspectie gaan nauw samenwerken bij de handhaving van REACH (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van CHemische stoffen). De voornoemde inspectiediensten tekenden hiervoor kortgeleden een overeenkomst. Voor degenen op wie REACH van toepassing is, betekent dit dat zij te maken krijgen met één inspectie als aanspreekpunt voor de handhaving van REACH. REACH is een nieuwe, Europese verordening die 1 juni van dit jaar in werking is getreden. REACH is ter vervanging van eerdere regels, zoals de Nederlandse Wet Milieugevaarlijke Stoffen. Bijna alle bedrijven die met chemische stoffen omgaan, hebben met REACH te maken. Zij zijn verplicht de risico's van de producten in kaart te brengen en zo nodig maatregelen te treffen om mens en milieu te beschermen. De inspecties hebben zich tot doel gesteld om in 2009 inzicht te hebben in de punten waar de naleving hapert.