Nieuws

Steeds meer belangstelling voor innovatie in MKB

Er wordt door de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf dit jaar en - naar het zich laat aanzien - ook het volgend jaar, meer geïnvesteerd in innovatie. De achterliggende zes jaar lag de investering in innovatieve ontwikkelingen op een bescheiden niveau, met 2006 als absoluut dieptepunt. Maar nu is er voor het eerst sinds 1999 weer sprake van een groei qua innovatie. Uit onderzoek blijkt dat 38% zegt meer in innovatie te gaan investeren (2006: 36%), terwijl 11% voornemens is minder aan innovatie te spenderen (2006: 13%). Daarmee is een ommekeer in een dalende trend ingezet. De stijging, veelal ingegeven doordat omzetten en winsten toenemen, weerspiegelt een toegenomen vertrouwen van ondernemers in de mogelijkheden en het rendement van innovatie.