Nieuws

Nederlandse vertaling nieuwe versie OHSAS 18001

Deze zomer werd een nieuwe versie van de norm OHSAS 18001 'Occupational Health and Safety Management Systems - Requirements' gepubliceerd. Uitgangspunt van de herziening was het vasthouden aan en het vergroten van de overeenstemming met ISO 14001. In OHSAS 18001 wordt wel het 'wat', maar niet het 'hoe' bij het verbeteren van arbeidsomstandigheden aangegeven. De meer inhoudelijke commentaren en suggesties die tijdens het herzieningsproces zijn ingebracht, zullen daarom worden verwerkt in OHSAS 18002. Deze zal verschijnen in het najaar van 2008. OHSAS 18001 stelt geen eisen aan het welzijn en welbevinden van werknemers. De norm is te beschouwen als een internationaal erkende maatstaf voor Arbo-management en is daardoor ook interessant voor bedrijven die buiten de landsgrenzen werken. Een Nederlandse vertaling is in november bij NEN beschikbaar. In het komende nummer van Kwaliteit in Bedrijf (nummer 9-2007) zal aandacht worden besteed aan de nieuwe versie van de OHSAS 18001.