Nieuws

Timon behaalt HKZ-certificaat

Stichting Timon, een instelling voor jeugd- en jongvolwassenenzorg, voldoet aan de kwaliteitseisen die landelijk zijn vastgesteld voor het behalen van het zogenoemde Harmonisatie Kwaliteitssysteem Zorgsector-certificaat (HKZ-certificaat). Certificeerder DNV benoemt in haar eindrapport elf punten van uitzonderlijke en bijzondere prestatie. De Timon Woongroepen worden in het bijzonder uitgelicht als uniek in hun vorm en begeleidingsaanbod.Een Timon Woongroep is een woon-/leefverband waarin ruimte is voor jongvolwassenen (18-30 jaar), zogenaamde 'meewoners', die een sociaal netwerk en professionele begeleiding nodig hebben ten behoeve van hun ontwikkeling naar volledige zelfstandigheid. Het HKZ-certificaat geeft aan dat Timon een goed functionerend 'Kwaliteitsmanagementsysteem' heeft en dat er systematisch wordt gewerkt aan continue verbetering van de zorg- en dienstverlening. De procedures zijn helder, afspraken worden nagekomen en er wordt rekening gehouden met de wensen en belangen van cliënten. Timon is één van de zeven provinciaal gesubsidieerde jeugdzorginstellingen in de Provincie Utrecht en sinds 2006 ook een gesubsidieerde instelling in de Stadsregio Rotterdam. Timon heeft daarnaast elf woongroepen in diverse plaatsen in het land.