Nieuws

Eerste Nederlandse ziekenhuisafdelingen met IiP-erkenning

De eerste ziekenhuisafdelingen in Nederland met het Investor in People-certificaat zijn de afdeling Moeder/Kind van het Mesos Medisch Centrum in Utrecht en de afdeling Heelkunde van het Sint Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein. Uitgangspunt van de IiP-aanpak is de onderlinge afstemming van enerzijds de ontwikkeling van doelen van medewerkers en teams, en anderzijds de organisatie als geheel. Beide ziekenhuizen begonnen in 2005 met het project 'Bedrijf naar je hart' met gebruikmaking van deze aanpak. Uit onderzoek is gebleken dat IiP de inzet en betrokkenheid van medewerkers vergroot. Het IiP-proces bestaat uit een praktisch model, professionele begeleiding, opleiding en assessment. Elke drie jaar wordt opnieuw bekeken of de organisatie nog steeds voldoet aan de criteria. Momenteel zijn er in Nederland circa driehonderd organisaties die werken volgens deze aanpak.