Nieuws

Britten hebben weinig vertrouwen in hun baas

Het Britse Investors in People (IiP) heeft in het kader van haar Investors in People Week (gehouden van 5 tot 9 november) de uitslag van een onderzoek naar het vertrouwen van medewerkers in hun leidinggevenden bekendgemaakt. Minder dan een derde (30%) van de Britse werknemers blijkt hun manager volledig te vertrouwen; 78% geeft aan dat het vertrouwen in hun leidinggevende in het verleden wel eens is beschaamd. En 55% denkt dat hun manager alleen hun belang op het oog heeft als het hem/haar ook van pas komt. Punten waarop managers hun medewerkers enigszins in de steek laten zijn, zo blijkt uit het onderzoek, geen ondersteuning geven om het werk op adequate manier uit te voeren (49%), geen reactie als een medewerker zijn bezorgdheid over iets uitspreekt (48%) en informatie achterhouden die impact heeft op de werknemer (45%). Het gebrek aan vertrouwen komt duidelijk naar voren als gekeken wordt naar het antwoord op de vraag ‘’Wie zou u vertrouwen in een gevoelige, werkgerelateerde kwestie?’. Minder dan een kwart (21%) zou zich tot de baas wenden, 55% zou een collega raadplegen. De gevolgen van dit gebrek aan vertrouwen in ‘de baas’ kunnen ernstig zijn, menen de ondervraagden: lage moraal bij medewerkers (meent 68%), ondermijnt de teamspirit (zegt 46%) en maakt dat mensen op zoek gaan naar een andere baan (42%). Opvallend is dat het gebrek aan vertrouwen toeneemt naarmate medewerkers langer in dienst zijn. En ook blijkt het vertrouwen af te nemen met de toename van de omvang van de organisatie.