Nieuws

Ketenalliantie

Traditionele organisatieconcepten waarin een enkele organisatie centraal staat, voldoen niet meer in het publieke domein. De alternatieven zijn overtuigend en volop in ontwikkeling. Ketens, netwerken en keteninformatisering zijn inmiddels bekende samenwerkingsvormen voor het organiseren van dienstverlening. Professionals van 14 publieke organisaties hebben hun kennis in de Ketenalliantie gebundeld om opgedane ervaringen te delen en toegankelijk te maken voor andere professionals. Het heeft geleid tot een twaalftal inzichten over hoe het publieke domein nog beter kan worden georganiseerd. Deze zijn: 1. De burger of klant als inspiratiebron; basisrechten in wet 2. Optimalisatie van het primaire proces, stimuleren van creativiteit 3. Van vaste posities naar flexibele rolverdeling 4. Keuzes maak je met sleutelfiguren 5. Aansluiten bij bestaande ICT-knooppunten en standaarden in ontwikkeling 6. Niet iedere organisatie zijn eigen kennisbank, maar gedeelde facilitering 7. Bestaande financieringsstromen durven verleggen 8. Onderzoek naar resultaten en effecten van ketens en netwerken 9. Presteerders kijken van buiten naar binnen 10. Van ministeriële verantwoordelijkheid naar systeemverantwoordelijkheid 11. Direct toezicht op het handelen in de keten 12. Stoppen met dingen die niet werken; iets anders proberen