Nieuws

Verkiezing van beste apotheek van Nederland

Circa 450 apotheken in Nederland nemen bij onze organisatie (Apotheken Monitoring Program (AMP), gevestigd te Vught) deel aan een 'mystery guest'-programma waarin de apotheek beoordeeld wordt op hun geleverde kwaliteit van dienstverlening. Deelnemende apotheken worden zes maal per jaar getoetst door een 'mystery guest'. Deze getrainde nepklanten bezoeken de apotheek en beoordelen vervolgens de apotheek op vriendelijkheid, vakkennis, informatieverschaffing over medicijnen, enzovoort. Op basis van de zes bezoeken stellen we jaarlijks een ranglijst samen van de beste apotheken. Over 2007 is LLOYDS Apotheek Someren in Someren de beste apotheek geworden. De apotheken weten niet wanneer en met welk farmaceutisch probleem ze bezocht worden door de 'mystery guest'. Deze 'mystery guest' zijn getrainde mensen die gespecialiseerd en getraind zijn in het observeren en daarmee het beoordelen van apotheken. Vermeldenswaardig is zeker dat een groot aantal apotheken sinds 1994 zichzelf toetsbaar opstelt en een abonnement heeft afgesloten om hun prestatie te vergelijken met die van andere apotheken. Een houding die uniek is binnen de gezondheidzorg in Nederland en misschien wel wereldwijd.