Nieuws

'Verantwoord ondernemen blijkt vaak PR-speeltje'

Verantwoord Ondernemen (MVO)? Natuurlijk is dat belangrijk, het doet weldaden voor je imago! Zo zien kennelijk veel ondernemers het belang van MVO. Echt zorgen over het milieu en de samenleving lijkt men zich niet te maken. Tenminste, dat komt naar voren uit onderzoek van dr. Miguel Angel Rodriquez van de Universiteit Navarra in Spanje, dat deze uitvoerde in opdracht van telecom-bedrijf BT. Rodriquez benaderde (wereldwijd) managers en vroeg hen naar hun inspanningen op het vlak van MVO. Circa een derde van de respondenten erkende dat hun inzet om meer aan duurzaamheid te doen meer te maken had met communicatie (lees PR) dan met echte zorg voor de omgeving. Sterker nog, een derde van de ondervraagden zei zich alleen maar in die markten met MVO bezig te houden, waar ze weten dat het een positief effect heeft op hun klanten. Dat deed Rodriquez concluderen dat het deze managers mankeert aan een lange termijn visie. Het is immers niet meer mogelijk de belangen van aandeelhouders, maatschappij en milieu los van elkaar te zien. In zijn gepubliceerde rapport van dit onderzoek stelt de onderzoeker: 'Aandacht voor slechts één van deze gebieden, ten koste van de twee andere, brengt op lange termijn de winstgevendheid van het bedrijf in gevaar'. Hoewel duurzaamheid ondertussen veel organisaties bezighoudt, wordt duidelijk dat veel ondernemingen nog geen idee hebben hoe MVO kan bijdragen aan hun winst. Slechts 20% van de respondenten gaf aan dat hun winstgevendheid verbeterde door zich meer toe te leggen op duurzaam ondernemen. Door zich meer te focussen op MVO kunnen organisaties, aldus Rodriquez, makkelijker innoveren, zich van concurrenten onderscheiden en succesvol zijn. Aan het rapport werkten academici mee uit China, Singapore, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Het rapport is te vinden op www.biggerthinking.com