Nieuws

Belang van branding groeit

Branding dringt door in brede lagen van het bedrijfsleven. Onderzoek van Data Direction, expert in kanaalonafhankelijke contentmanagement, wijst uit dat organisaties in toenemende mate zoeken naar manieren om eenduidig te communiceren met hun klanten: één toon, één identiteit, over alle kanalen. De boodschap is namelijk van grote invloed op het imago van de organisatie. De klant moet weten wat hij kan verwachten van producten en diensten. De externe communicatie over de producten en diensten is daar de bepalende factor voor, welk kanaal ook geraadpleegd wordt. Data Direction onderzocht in hoeverre organisaties een eenduidige strekking van communicatie bewerkstelligen. Organisaties bieden informatie via verschillende kanalen aan hun klanten aan. Internet heeft daar volgens het onderzoek van Data Direction het grootste aandeel in. Alle respondenten gaven aan het internet in te zetten voor externe communicatie. Het is daarmee het meest gebruikte kanaal voor klantencontacten, gevolgd door geprinte communicatie dat door 79% van de bedrijven wordt gebruikt. De helft van de respondenten (50%) zet actief het telefoniekanaal in voor externe communicatie. De groei in investeringen in internetcommunicatie zet door, zo voorspelt Atie de Heer van Data Direction. Het onderzoek wijst verder uit dat er vooral nog grote stappen te zetten zijn voor organisaties om eenduidig te communiceren. Het merendeel van de bedrijven (78%) maakt voor ieder medium aparte content. Slechts 21% van de bedrijven legde op papier een strategie vast voor kanaalonafhankelijke content. "Daar valt nog veel winst te boeken. Bedrijven communiceren beter en efficiënter als ze via alle kanalen dezelfde toon aanslaan tegen hun klanten", stelt Atie de Heer.