Nieuws

Van Someren hoogleraar Sustainability and Strategic Innovation

Nijenrode Business Universiteit heeft prof.dr. Taco C.R. van Someren benoemd op de nieuwe leerstoel Sustainability and Strategic Innovation. Binnen deze leerstoel zal Van Someren daarmee twee cruciale vakgebieden voor de toekomst van individuele ondernemingen, waardeketens en de samenleving als geheel combineren: duurzaamheid en strategische innovatie. Van Someren heeft op dit terrein internationale ervaring in zowel bedrijfsleven als overheid. De leerstoel is ondergebracht binnen het Center for Sustainability (CfS) van Nyenrode. Prof.dr. Bert de Groot, Rector Magnificus en Dean: ‘De noodzaak tot innovaties in bijvoorbeeld techniek, product en diensten, organisatievormen binnen en buiten de eigen bedrijfstak op internationaal niveau illustreert de complexiteit van de grootste uitdaging van de huidige generatie topbestuurders en managers. Taco van Someren heeft zowel academisch als in de praktijk een vooraanstaande innovatieve rol gespeeld. Hij levert regelmatig verrassende conceptuele inzichten die bovendien een hoge praktische toepassingswaarde bezitten.’ ‘Het ontwikkelen en invoeren van fundamentele nieuwe bedrijfsmodellen is één van de belangrijkste sleutels tot het oplossen van het duurzaamheidsvraagstuk. Het is bovendien een terrein dat de potentie heeft geheel nieuwe bedrijven en zelfs bedrijfstakken te genereren. Economische vooruitgang en het creëren van een duurzame samenleving zijn daarmee langetermijndoelen die samengaan,’ aldus Van Someren.