Nieuws

Nieuwe prof op leerstoel Standaardisatie en Normalisatie

De econoom prof.dr. Knut Blind bekleedt per 1 mei jl. de bijzondere leerstoel Standaardisatie en Normalisatie aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University. Deze leerstoel is sinds 1994 een samenwerkingsverband tussen NEN en RSM. Het belang van standaardisatie en normalisatie voor bedrijven is het gebied waaraan Blind nu al aandacht geeft als hoogleraar Innovatie-economie aan de faculteit Bedrijfskunde en Economie van de Technische Universiteit Berlijn en als hoofd van het Competence Center Innovation Systems and Policy van het Fraunhofer Instituut voor Systeem- en Innovatieonderzoek in Karlsruhe. Zo heeft Blind aangetoond dat de bijdrage van normalisatie aan innovatie vergelijkbaar is met de bijdrage van octrooien en dat de bijdrage van normen aan het bruto nationaal product circa 1 procent bedraagt. De leerstoel wordt mogelijk gemaakt door NEN. Het Rotterdamse onderwijsprogramma heeft model gestaan voor de opzet van onderwijs in verschillende Aziatische landen, waar normalisatie sterk in opkomst is. Het onderzoek van de leerstoel heeft sinds 1994 geresulteerd in meer dan 200 wetenschappelijke en professionele publicaties. Prof. Blind wordt de opvolger van Prof.dr. Albert Feilzer. De nieuwe hoogleraar wordt ondersteund door Dr.ir. Henk de Vries, Universitair Hoofddocent Standaardisatie en Normalisatie.