Nieuws

Van inspireren tot presteren

Zo luidt de titel van het INK-jaarcongres dat donderdag 20 november wordt georganiseerd in Orpheus te Apeldoorn. Tijdens het jaarcongres 2007 -- ‘De M-factor’ -- werd een duidelijke schets van een moderne organisatie gegeven. Met een dominante rol van de mens om de organisatiedoelstellingen te realiseren. Aangekondigd werd dat het INK-managementmodel op deze realiteit zou worden afgestemd. Vooral door de introductie van de regelkring van Inspireren, Mobiliseren, Waarderen en Reflecteren (IMWR) als aanvulling op de bestaande PDCA-cirkel. Tijdens dit 2008-congres gaat men een stap verder. Hoe wordt in de praktijk invulling gegeven aan Inspireren (met name de rol van de leiding), aan Mobiliseren en Waarderen (van medewerkers en andere betrokkenen), aan Reflecteren (gericht op het leren vermogen van de organisatie) en waar leidt dit toe? Hoe zorg je voor een balans tussen IMWR en PDCA (Plan-Do-Check-Act), zodat mensen in de organisatie tot uitstekende prestaties komen? Het programma is nog volop in ontwikkeling, wel is duidelijk dat de structuur vergelijkbaar zal zijn met die van vorig jaar. Maar met meer ruimte voor interactie. Met toonaangevende sprekers in het plenaire deel en de grotere parallelsessies. Volop mogelijkheid om te participeren in kleinschalige workshops. En een diner om de dag feestelijk af te sluiten.