Nieuws

Keurmerk voor ouderen en gehandicapten stopgezet

Het GQ-keurmerk voor hulpmiddelen voor ouderen en gehandicapten is per 1 mei jl. officieel beëindigd. Het keurmerk was tot 2007 eigendom van de Stichting KBOH, die toen is opgegaan in de nieuwe organisatie Vilans (www.vilans.nl). Vilans concludeerde na zorgvuldig marktonderzoek dat men niet langer financiering kon vinden voor de structurele kosten voor ontwikkeling, update en onderhoud van het keurmerk. Het Keurmerkinstituut hierover: 'Dit voorbeeld illustreert hoe moeilijk het is een nationaal keurmerk in de lucht te houden naast een Europese Richtlijn waar het CE-merkteken aan gekoppeld is - in dit geval de Richtlijn Medische Hulpmiddelen. Eerder is al het Giveg-merk voor gastoestellen opgeheven en momenteel stelt het KOMO-keurmerk zich teweer tegen de Europese Richtlijn Bouwproducten (zie www.komo.nl en ga dan naar KOMO en CE).'