Nieuws

Kleine woningcorporaties beter dan grote

De kwaliteit van de dienstverlening van de Nederlandse woningcorporaties is, volgens de Nederlandse huurders, op vrijwel alle aspecten gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar. Gezien de grote (vaak negatieve) media-aandacht voor corporaties in het afgelopen jaar, is dit een goede prestatie. Het meest tevreden zijn de huurders over de klantvriendelijkheid, de snelheid waarmee men aan de balie wordt geholpen en de telefonische bereikbaarheid. Opvallend is daarnaast dat kleinere corporaties over de hele linie beter presteren dan grote corporaties. Kleine corporatie gaan, volgens de huurders, onder andere beter om met gebreken aan de woningen. Een mogelijke oorzaak hiervoor is dat kleinere corporaties vaker nog een eigen onderhoudsdienst hebben. Ook ligt de tevredenheid over de snelheid waarmee mee huurders aan de balie worden geholpen bij kleine corporaties opvallend hoger in vergelijking met grote corporaties. Dit blijkt uit het onderzoek 'de Bewonersscan'; van USP Marketing Consultancy onder ruim 15.000 huurders. Daarbij verstaat men onder kleine corporaties: corporaties met minder dan 5.000 woningen. Grote corporaties zijn die met meer dan 5.000 woningen.