Nieuws

Naam VWA blijft gehandhaafd

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) kiest ervoor de organisatie die ontstaat uit de fusie tussen Voedsel en Waren Autoriteit (VWA), Algemene Inspectiedienst (AID) en Plantenziektekundige Dienst (PD) de naam Voedsel en Waren Autoriteit te geven. Het hoofdkantoor van de nieuwe organisatie komt in Utrecht.
De drie inspectiediensten van LNV zitten in een fusietraject tot één nieuwe inspectiedienst met ruim 2500 medewerkers. Het hoofdkantoor komt in Utrecht te staan, waar precies is nog niet bekend. De verhuizing is waarschijnlijk over twee tot drie jaar. Om het fusieproces beter te ondersteunen, krijgt een aantal medewerkers al vrij snel een tijdelijke werkplek in Utrecht.
Er is bewust gekozen om de naam VWA te gebruiken voor de nieuwe inspectiedienst. De keuze voor de naam Voedsel en Waren Autoriteit is gemaakt na overleg met meerdere partijen in de samenleving. Het imago van en het consumentenvertrouwen in deze naam is goed. De bekendheid en vindbaarheid onder externe partijen als consumenten, bedrijven en andere stakeholders is groot.
Naast de vestiging in Utrecht komen er vier servicekantoren: Zwolle, Wageningen en Zwijndrecht. In de regio Zuidoost zoekt de organisatie nog naar de beste locatie voor het kantoor. Tot slot komen er steunpunten in Echt, Harlingen, Urk, IJmuiden, Scheveningen, Schiphol, de haven van Rotterdam, de Eemshaven en Vlissingen.