Nieuws

Eerste Nederlandse Lean and Green Award

In het kader van het innovatieprogramma Duurzame Logistiek van het Nederlandse ministerie van Verkeer en Waterstaat ontving Roberts Europe 30 oktober jl. de eerste Lean and Green Award. Roberts Europe is een van de Nederlandse logistieke ondernemingen, die met deze nieuwe Award voor hun inzet voor efficiënte en duurzame goederenvervoer onderscheiden werd.
Koen Sevriens, Manager Quality and Safety bij Roberts Europe, mocht de ‘Lean and Green Award’ van Hugo Bouwer (Directeur Energie Transitie van het Ministerie van Economische Zaken) in ontvangst nemen. ‘Reeds jaren streven wij ernaar onze processen efficiënter op te stellen zodat het aantal lege kilometers van de voertuigen terug gedrongen kunnen worden. Wij zijn dan ook erg trots op deze onderscheiding. De Award bekroont onze inzet en stimuleert ons verder te investeren in duurzame logistieke processen’.
Vanaf heden mag Roberts Europe officieel het logo van de ‘Lean and Green Award’ voeren.
In 2008 heeft Roberts Europe geïnvesteerd in nieuwe automatiserings- en communicatiesystemen, die het bedrijf in staat stellen zijn Premium Freight transporten in geheel Europa te optimaliseren. Door middel van een duurzaamheidsindex en meetmethodiek kan hieruit de CO2 uitstoot berekend worden. De doelstelling van Roberts Europe is om de efficiency van de bedrijfs- en transportprocessen met 4% per jaar te verhogen en daardoor de CO2 uitstoot met 4% per jaar te verminderen.
Het innovatieprogramma ‘Duurzame logistiek’ is een initiatief van het ministerie van Verkeer en Waterstaat in samenwerking met partners uit de sectoren economie, milieu en logistiek en dient ter stimulering van bedrijven op weg naar groei naar een hoger duurzaamheidniveau.