Nieuws

113e OHSAS 18001-certificaten (Arbo) in Nederland

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar heeft de OHSAS Projectgroep onderzocht hoeveel certificaten er wereldwijd zijn afgegeven tegen OHSAS 18001, Arbo-managementsystemen - eisen. In 2007 is het aantal certificaten met 27% toegenomen tot ten minste 31.512. In de rapportage van het onderzoek wordt aangegeven, dat de informatieverzameling nog niet optimaal verloopt, zodat de uitkomsten met enige voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd. Koploper blijft echter China, maar ook in landen als Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk is sprake van een forse groei. In Nederland waren medio september 113 certificaten verleend volgens het geharmoniseerde certificatieschema van SCCM.
Het 100e door SCCM geregistreerde OHSAS 18001-certificaat werd overigens uitgereikt aan Mora Productie B.V. uit Maastricht door drs. Martin Flier, directeur arbeidsomstandigheden van het ministerie van SZW. Een en ander gebeurde tijdens een door NEN en SCCM georganiseerd symposium over de ervaringen met (gecertificeerde) Arbo-managementsystemen.